Όλοι έχουμε ευθύνη!

Ὅλοι ἔχομε εὐθύνη Ὅλοι ζοῦμε, ἰδιαιτέρως τὰ τελευταῖα ἔτη, σὲ μιὰ καταστρεπτικὴ πολύπλευρη κρίση. Κανείς μας δὲν ξέρει πότε θὰ τελειώσῃ καὶ ἐὰν ποτὲ τελειώσῃ. Γι’ αὐτό, ἡ ἀβεβαιότητα, ἡ ἀνασφάλεια καὶ ἡ γενικὴ ἀπογοήτευση παντοῦ ἐπικρατοῦν. Ταυτοχρόνως, ἐπικρατοῦν καὶ ἡ ἀνεργία, ἡ ἀνέχεια καὶ ἡ μετανάστευση, καὶ μάλιστα χωρὶς καμιὰ ἐλπίδα γιὰ ἀνάκαμψη. Τὸ …

Read more »